by
on
under
Permalink

Så får vi ett grönare samhälle

green world map _138396116

I takt med att de oroväckande miljörapporterna kommer med allt tätare frekvens står det klart att vi alla behöver göra en klimatomställning. Det innebär att det är upp till var och en att se till att minimera sin klimatpåverkan om vi vill undvika ett katastrofscenario.

För många kan det dock vara svårt att veta exakt hur man ska gå till väga för att kunna bli så grön som möjligt. Det är inte lika svårt som det till en början kan verka att bli mer miljövänlig i vardagen. Det kan leda till en dominoeffekt som gör att alltfler inser nyttan av att välja grönt.

Som konsument har du alltid ett eget val att välja var du vill handla. I vårt variationsrika samhälle kan du alltid hitta en konkurrent om en särskild affär eller återförsäljare inte har hållit vad de har lovat – och det borde du utnyttja. Genom att välja företag som medvetet och långsiktigt arbetar med att sänka sin klimatpåverkan gör du vad du kan för att få in mer miljötänk. Kanske kan du gå över till att välja ekologiskt eller så kan du se till att handla lokalproducerat.

För att miljöomställningen ska fungera gäller det att alla är med på tåget. Därför har företagen ett minst lika stort miljöansvar som oss konsumenter. Det kan handlar om alltifrån att undvika att släppa ut farliga ämnen till att se till att städa upp efter sig på industriområden. Med rätt sanering kan miljökonsekvenserna minska. Som konsument har du en möjlighet att se till att påverka att företagen gör rätt för sig.

Oavsett vad du väljer för strategi kan det vara viktigt att påminna sig om att varje litet val kan påverka i längden. När både konsument och företag går samman kan vi göra verkliga framsteg mot en grönare och mer hållbar värld.