by
on
under
Permalink

Ekologiskt tänk – privat och företag

Jordens resurser håller på att ta slut och vi är tvungna att göra något åt saken, det kan vi nog alla vara överens om. att ensam försöka att ordna upp alt det går inte utan vi måste alla, privata och företag ställa upp och börja tänka på ett annat sätt när vi nyttjar de resurser som jorden ger oss.

Att tänka ekologiskt är en väg för en bättre jord. Många sköter sorteringen av sopor på ett utomordentligt sätt men fler behöver tänka om och bättra sig när det kommer till just sopsortering. Om vi alla bidrar till ett grönare samhälle så kommer det att bli så mycket bättre.

Vår konsumtion belastar jordens resurser med vår konsumtion och då vi insett att de resurser som finns kommer att ta slut så behöver tänka efter, inte bara en gång utan kanske två gånger hur vi konsumerar. Vi alla kan hjälpa till genom att förändra våra vanor hur vi konsumerar.

Varje år så har det kalkylerats i hur mycket som återstår av jordens resurser, den hinner alltså inte förnya sina resurser under den tid som vi nyttjar dess resurs. Konstant ökar gapet mellan det vi konsumerar och det jorden hinner förnya så det måste ske en förändring.